Сервис

нашиот производ може да ви помогне да ги заштедите трошоците и да го подобрите вашиот квалитет.

Производната линија е развиена затоа што ја разбираме потребата од професионални перформанси и издржливост.

Сите цилиндри се хромирани, полирани и поединечно термички обработеното вратило обезбедува продолжен век на траење на цилиндрите.

И сите цилиндри се 100% хидраулично тестирани на двократен работен притисок.

Посветени сме на исполнување на барањата на клиентите преку обезбедување безбедни и доверливи производи, услуги и информации со највисок квалитет во однос на доверливост, навремена испорака и задоволство на клиентите, истовремено обезбедувајќи безбедност на вработените, поттикнување на односите со вработените и подобрување на ефикасноста.

Нашиот успех се заснова на постојано подобрување на ефикасноста на нашите производи, процеси и систем за управување со квалитет.